ANBI

     

Naam: Stichting “Mures” Hulp aan Roemenië

Fiscaal nummer: 8108.34.224

Contact: Peppelbos58, 4191MG Geldermalsen

Telefoon (+31) 0345573627 mobiel (+31) 0650824782

IBAN Nr. NL92 RABO 0321261720

K. v. K. nr.: 11052072

e-mail: info@mures.nl

Bestuur:    voorzitter: G.E. Martens ( Gert)

                 Secretaris: H.M. van Doorn ( Huib)

                 Penningmeester: F.M.  Martens- Mikkers (Ine)

Beleidsplan: De stichting verleend veelzijdige hulp en nadat een project is gerealiseerd blijft de stichting het desbetreffende project op de voet volgen. 

Beloningsbeleid: Alle werkzaamheden zijn op vrijwillige basis

Doelstelling: door het verstrekken van kleding, goederen en geld het hulp bieden aan armlastigen in Roemenië en Hongarije en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alle in de ruimste zin des woords.

Klik hier om het Rapport van 2012 in te lezen.

rapport Mures 2013

rapport Mures 2014