Onderscheiding

Op 25 april 2014 heeft Gert Martens een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Deze onderscheiding ontving hij uit handen van de burgemeester Miranda de Vries. Gert is nu lid in de orde van Oranje Nassau.

Toespraak van de burgemeester:

Dhr. G.E. (Gert) Martens (59), Geldermalsen

Geachte heer Martens,

Hoe onterecht zijn de vele vooroordelen richting

mensen uit de Balkanlanden zoals Hongarije en

Roemenië die in ons land proberen werk te vinden

om daarmee voor zichzelf en hun gezin thuis een

menswaardig bestaan op te bouwen. Zij komen niet

hierheen vanuit weelde, maar vanuit bittere

noodzaak.

 

 

Beter dan hen als een groot gevaar te zien is het beter om naar de

achterliggende reden van hun komst te kijken en te proberen daar heel

concreet wat aan te doen. Gelukkig zijn er velen in ons land die juist die

aanpak onderschrijven en zich daadwerkelijk daarvoor willen inzetten. U

bent daar een sprekend voorbeeld van.

Ongetwijfeld in die tijd nog druk met gezin en carrière begint u toch in

1991 met de actieve hulpverlening, specifiek gericht op de twee hiervoor

door mij genoemde landen. Het ging toen vooral nog om het inzamelen

en transporteren van hulpgoederen. Na een aantal jaren begon u zich

voor uzelf een wat breder beeld te schetsen, het zou om meer moeten

gaan. Niet alleen maar ´hier heb je bruikbare spullen, doe er wat nuttigs

mee´, maar daadwerkelijk ter plaatse aan de slag om vaak vanaf de

grond af aan iets op te bouwen.

Dat bracht u in 2000 tot het oprichten van de Stichting Mures. Onder de

paraplu van deze stichting hebt u sindsdien een groot netwerk van

vrijwilligers en enthousiast betrokken bedrijven opgebouwd met wiens

hulp nog steeds jaarlijks veel goederen richting Oost-Europa worden

getransporteerd maar er tegelijkertijd ook veel ander goed werk wordt

gerealiseerd.

Kijk op de website www.mures.nl en u komt de nodige voorbeelden

tegen. Zo verleende u hulp aan maar liefst 2200 arme gezinnen, was er

hulp voor verschillende basisscholen en werd er een kindertehuis

gesticht. Woningen werd opgeknapt of gebouwd en een

kindervakantiekamp gerealiseerd. U stond zelfs aan de basis van de

oprichting van een voetbalclub in de plaats Saulia.

Ik heb zo het vermoeden, dat het bij u allemaal ooit begonnen moet zijn

met een spontane verliefdheid op deze streek, de natuur, de cultuur en

de mensen. Vanuit die verliefdheid is iets moois voortgekomen wat me

doet denken aan een citaat van de letterkundige Anna Romein

Verschoor wat luidt: ‘Ware liefde betekent betrokkenheid, en

betrokkenheid betekent inspanning. Het is geen ware liefde als je je niet

vrijwillig geroepen voelt om voor degeen van wie je houdt te zorgen,

want liefde is geven, samen plannen maken, bieden wat je bent en wat

je hebt.’

Het werk raakt u van binnen en dat is waarschijnlijk de belangrijkste

verklaring voor de successen – hoe bescheiden in uw ogen wellicht ook

– die u daar tot nu toe hebt geboekt. Avond aan avond worden kleding,

meubels, verf, fietsen, speelgoed en wat al niet meer voor dit goede doel

bij particulieren en bedrijven opgehaald. Zelfs een ambulance, een

schoolinterieur en een complete cafetaria wist u binnen te halen.

Weekenden en complete vakanties worden door u voor uw stichting

opgeofferd.

Het is niet zo verwonderlijk, dat mensen om u heen u voor al uw inzet

bewonderen en waarderen. Het is wel bijzonder, dat zij de moeite

hebben genomen om die waardering om te zetten in een aanvraag voor

een Koninklijke Onderscheiding. Met heel veel genoegen heb ik deze

aanvraag naar de juiste instanties doorgeleid. Het zal u duidelijk zijn,

Koning Willem-Alexander is het roerend met ons eens, u verdient een

Koninklijke Onderscheiding die u is toegekend bij Koninklijk Besluit van

7 april 2014. Sinds vandaag bent u Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Reacties zijn gesloten.